17 Amal Saleh Penyelamat Siksa Kubur

AMAL SALEH PENYELAMAT DARI SIKSA KUBUR ABDURRAHMAN bin Samurah berkata: "Suatu hari Rasulullah saw. keluar, sementara kami sedang berada di salah satu tempat di Madinah. Beliau lalu berdiri menghadap kami sambil bersabda: "Kemarin aku bermimpi sesuatu yang luar biasa.

l. Aku melihat Malaikat pencabut nyawa datang menemui salah satu umatku untuk mencabut nyawanya, namun datang amal baiknya terhadap kedua orangtuanya, sehingga malaikat pencabut nyawa tidak jadi mencabut nyawanya.

2. Aku melihat seorang umat dikelilingi setan, namun datang amal baiknya yang berupa zikir kepada Allah, sehingga setan itu pun lari beterbangan.

3. Aku juga melihat seseorang dari umatku sudah di kepung oleh malaikat azab, namun datang pahala shalatnya sehingga ia selamat dari siksaannya.

4. Aku juga melihat seseorang dari umatku menjulur-julurkan lidahnya kehausan, setiap kali ia mendekati sebuah kolam, ia dilarang dan diusir.Lantas datang pahala puasa Ramadannya, lalu ia memberikannya minum sehingga tidak kehausan lagi

5. Aku juga melihat seseorang sementara di dekatnya tampak para nabi sedang duduk melingkar. Setiap kali ia mendekatinya, ia diusir, lalu datang pahala mandi junubnya, sehingga ia membawanya dan mendudukkannya di sampingku.

6. Aku juga melihat seseorang yang di depan, belakang, samping kanan, kiri, dan atasnya penuh dengan kegelapan, sehingga ia bingung. Lalu, datang pahala haji dan umrahnya sehingga keduanya dapat mengeluarkan orang tadi dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya.

7. Aku juga melihat seseorang yang tidak dapat menahan panas dan teriknya matahari. Lalu datang pahala sedekahnya sehingga ia dapat menaunginya dari terik panas matahari dan api neraka

8. Aku juga melihat umatku berbicara dengan sesama mukmin, tapi mereka tidak berbicara dengannya. Lalu datang pahala silaturahimnya dan berkata: "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya dia suka bersilaturahim, maka berbicaralah dan berjabatan tanganlah dengannya.

Advertiser
9. Aku juga melihat umatku sudah dikepung oleh malaikat Zabaniyyah (penjaga neraka Jahanam),lalu datang pahala amar makruf nahi munkarnya (menyuruh kebaikan dan melarang perbuatan mungkar), sehingga ia selamat dari cengkeramannya
dan ia dimasukkan ke dalam pengawasan malaikat rahmat.

10. Aku juga melihat seseorang sedang berlmentara antara dia dan Allah ada pengh datang pahala akhlaknya yang baik, dan memegang tangannya lalu memasukkannya ke dalam rida Allah.

11. Aku juga melihat umatku yang catatan sebelah kirinya hilang, lalu datang pahala takutnya oleh Allah, kemudian membawa catatan tersebut dan memindahkan ke sebelah kanannya.

12. Aku juga melihat seseorang yang timbangan kebaikannya sangat ringan, lalu datang pahala ditinggalkan oleh putra-putrinya yang masih kecil, sehingga timbangan pahalanya menjadi berat.

13. Aku juga melihat seseorang yang berdiri di jurang neraka Jahanam, lalu datang pahala selalu berharapnya kepada Allah sehingga ia selamat dan meninggalkan tempat tadi.

14. Aku juga melihat seseorang yang sudah hampir jatuh ke dalam neraka, lalu datang air matanya yang menangis lantaran takut oleh Allah, sehingga ia pun selamat.

15. Aku juga melihat seseorang sedang berdiri di atas ash-Shirath (jembatan) sambil badannya bergetar, lalu datang pahala berbaik sangkanya kepada Allah sehingga ia menjadi tenang.

16. Aku juga melihat umatku ketakutan ketika menyeberangi ash-shirath, sehingga terkadang ia berjalan sambil merangkak, terkadang juga bergelantungan lalu datang pahala shalawatnya kepadaku, lalu ia mengangkatnya berdiri di atas kedua kakinya, dan menyelamatkannya.

17. Aku juga melihat seseorang dari umatku yang menuju pintu-pintu surga. Namun begitu mau masuk, pintu-pintu surga itu terkunci, lalu datang pahala kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga pintu-pintu surga itu kembali terbuka, dan ia dimasukkan ke dalamnya" (HR. alHafizh Abu Musa al-Mudini dan hadisnya Hasan Jiddan [baik sekali]).


Tidak ada komentar:

Posting Komentar